Llandysul WAW logo. Black walking boot print on yellow background

Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli

Mae gan Llandysul a Phont-Tyweli a'r cyffiniau rwydwaith da o deithiau cerdded sy'n cwmpasu amrywiaeth o olygfeydd, hyd a lefel anhawster.

Logo Croeso i GerddwyrMae Llandysul a Phont-Tyweli wedi arwain y ffordd yng Ngheredigion o ran ennill statws Croeso i Gerddwyr. Roedd hefyd yn un o'r rhai cyntaf yng Nghymru i ennill y statws hwnnw yn 2009.  Mae croeso i aelodau o gerddwyr yn cynnwys yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer teithiau cerdded a drefnir gan y grŵp.

Rhan bwysig o'r aelodaeth yw ymrwymiad i gadw llwybrau troed lleol ar agor, i sicrhau bod croeso i gerddwyr mewn busnesau lleol ac i hyrwyddo cerdded yn yr ardal.

Fel rhan o hyn, mae rhaglen o deithiau cerdded tywysedig misol yn ogystal â gwybodaeth ar deithiau cerdded lleol eraill, yn fyr ac yn fwy heriol. Mae rhai o'r teithiau cerdded hefyd yn arbennig o addas i deuluoedd. Mae croeso i bawb ymuno â ni ar y teithiau cerdded hyn, ond dylai plant fod yng nghwmni oedolyn. Mae cost o gerdded yn dechrau o £3. Plant o dan 16 am ddim oni nodir yn wahanol yn y rhaglen.

Llandysul Trail front coverMae Llandysul & Pont-Tyweli  wedi cyhoeddi llyfryn o wyth llwybr cylchol yn Llandysul a Phont-Tyweli a'r cyffiniau.  Gallwch lawrlwytho  "Teithiau Llandysul " o'r wefan hon.

Rydym yn cynnal Penwythnos Cerdded Llandysul a Phont-Tyweli bob blwyddyn.
 

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr. Byddwn yn anfon e-bost gyda newyddion am ein teithiau cerdded a penwythnos cerdded, teithiau cerdded eraill yn ein hardal, a newyddion am y rhwydwaith Croeso i Gerddwyr.

Facebook icon and link to Llandysul walksCadwch lygad ar ein newyddion diweddaraf ar Facebook 

Dilyn o dolen am wybodaeth am Y Cod Cefn Gwlad: cyngor i’r rhai sy’n ymweld â chefn gwlad


Dolenni 

Walkings standing on a wooden bridge.  2 walkers standing inthe stream. It's a ford. The stream flows over a road.
Walkers, walking uphill in woodland. Brown leaves on the ground.
4 walkers, with dogs on lead, walking across a green field. Big blue open sky ahead.
Group of walkers standing together, in front of view over valley and at opposing hillside.

Croeso i Gerddwyr- Towns and Villages with something special to offer walkers.

Ramblers

Cerddwyr Cylch Teifi - Cyfle i Gymry Cymraeg a dysgwyr fwynhau cwmni’i gilydd wrth gerdded.

Darganfod Ceredigion

Darganfod Sir Gâr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Traveline Cymru - gwybodaeth am trafnidiaeth cyhoeddus.

Bwcabus - Gwasanaeth bysiau lleol, sydd ar gael yn ôl y galw ac sy’n defnyddio cerbydau mynediad hwylus yw’r Bwcabus (Mae angen ichi archebu'r gwasanaeth hwn oblaen llaw).

 

The Llandysul and Pont Tyweli website cannot be held responsible for external websites.

 

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page