Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 


Taith Gerdded Tregroes
Dydd Sadwrn 15fed Mehefin 2024, 1yp

 
Cwrdd yn Tŷ Newydd, Gorrig, SA44 4JP (parcio mewn cilfan gyferbyn).
Cerdded ar hyd yr heol gefn i Croeslan, yna lawr i Tregroes ac yn ol i Tynewydd i gael lluniaeth ysgafn yn yr ardd.
Taith gwaddol hawdd, tua 1.5 awr. Croeso i gŵn.
Oedolion £3. Plant o dan 16 oed yn rhad ac am ddim.
  
Am fanylion am y daith cysylltu â / For details about the walk call Beth 07901 716957.
Neu e-bostiwch info@dolenteifi.org.uk.

 


Taith Mad Hatter ar gyfer Parkinson's
Dydd Sul, Gorffennaf 14eg 2024

We will walking and stewarding the Mad Hatters Walk for Parkinson's from Y Porth to Y Porth.  A fun, organised, guided walk in support of Newcastle Emlyn and Tivyside Parkinson's Support Group and Parkinson's UK Cymru.
Madhatters Walk for Parkinsons poster

Dyddiadau ar gyfer Teithiau Cerdded nesaf:

Awst, Nos Wener 7fed: taith i gael ei gadarnhau
Penwythnos Cerdded: MEDI Dydd Gwener 20ain, Dydd Sadwrn 21ain, a Dydd Sul 22ain 2024

Dilyn o dolen am wybodaeth am Y Cod Cefn Gwlad: cyngor i’r rhai sy’n ymweld â chefn gwlad

Lluniau o'r Cylchdaith Pont Alltcafan –  Bangor Teifi, Hydref 2022

Diolch am eich cefnogaeth. 

Gwybodaeth

  • Os ydych chi'n teimlo'n sâl, peidiwch â dod, ond rhowch wybod i'r arweinydd cerdded nad ydych yn dod.
  • Cewch wybod mwy am COVID-19 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
  • Gall arweinwyr cerdded wrthod derbyn unrhyw gerddwyr yr ystyrir eu bod heb ddigon o gyfarpar.
  • Gall y rhaglen newid mewn amgylchiadau nas rhagwelwyd.
  • Cynghorir cyfranogwyr i drefnu eu hymyswiriant eu hunain i dalu am unrhyw golled, difrod, damwain neu anaf i bobl neu eu heiddo, gan na all Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen dderbyn cyfrifoldeb.
  • A fyddech cystal â chario cerdyn  "Rhag ofn y bydd  argyfwng" ar bob taith gerdded.

  •  
    arrow pointing upwards - click to return to the top of the page