Merched Glannau Teifi

Biography
Rydym yn cwrdd ar yr ail nos Lun yn fisol yng Ngwesty’r Porth am 7.30yh. Estynnwn groeso i aelodau newydd. (Monthly group for ladies, held in the medium of Welsh).

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page