Food Centre Wales

Tel
01559 362230
Web
Biography
Mae canolfan Bwyd Cymru yn ganolfan technoleg bwyd bwrpasol sy’n cynnig cyngor, gwasanaethau technegol a hyfforddiant i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a chynhyrchwyr bwyd sydd eisoes ar waith.

Food Centre Wales is a dedicated food technology centre offering advice, technical services and training to business start-ups, SME’s and existing food manufacturers.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page