Clwb Hoci Llandysul | Llandysul Hockey Club

Facebook
Biography
Mae'r ymarferion ar nos Fawrth ar yr astro yn Ysgol Bro Teifi.
Gweler manylion y grwpiau oedran gwahanol isod. Croeso i chwaraewyr newydd.

Blynyddoedd 5-8: 6.00-6.45pm.
Blynyddoedd 9-11: 6.45-7.30pm.
Tîm cyntaf: 7.00-8.00pm.

*************************

Training on Tuesdays at Ysgol Bro Teifi.
See details for the different age groups below. New players welcome.

Years 5-8: 6.00-6.45pm.
Years 9-11: 6.45-7.30pm.
First team: 7.00-8.00pm.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page