Clwb Hanes Llanfihangel-ar-arth

Biography

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn trefnu cyfres o sgyrsiau a chyflwyniadau ar bynciau hanesyddol unwaith y mis heblaw am yr haf. Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol. Llanfihangel, ac maen nhw’n dechrau am 7.30yh. Mynediad ydy £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl. Gall y sgyrsiau fod yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog. Hefyd mae’r Clwb yn trefnu taith flynyddol i ardal wahanol bob blwyddyn i weld llefydd o ddiddordeb hanesyddol.

The Llanfihangel-ar-arth and Parish Local History Club arranges a series of talks and presentations on historical topics once a month except during the summer. Meetings are held in Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, and start at 7.30pm. Admission is £3 including refreshments and a raffle. Talks may be held in Welsh, English or be bilingual. The Club also organises an annual trip to a different area each year to see places of historical interest.

Swyddogion

Cadeirydd a Threfnydd (Chairman and Organiser): Calfin Griffiths, Maes yr onnen, Llanfihangel-ar-arth, Pencader. 01559 384812.
Ysgifennydd / Secretary: Gerald Coles, Green Vale, Pencader. 01559 384987
Trysorydd / Treasurer: Calfin Griffitths a Meinir Ffansis, Dolwerdd, Llanfihangel-ar-arth, Pencader.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page