Clwb Gwawr Bro Tysul

Proprietor
Meinir Davies
Email
davies.meinir@yahoo.co.uk
Web
Biography
Cyfle i fenywod ifanc (ac ifanc eu hysbryd!) gwrdd unwaith y mis i ymlacio a gwneud pob math o weithgareddau.
*Hwyl a Sbri* *Gwneud Ffrindiau* *Dysgu Sgiliau Newydd*
Cyfarfod ail nos Wener y mis oni nodir yn wahanol.
(Club, held in the Welsh Language, for young women (and the young in spirit!) who meet and relax, and take part in all kinds of events.)

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page