Clwb Criced Llandysul | Llandysul Cricket Club

Address
Tir Dref, New Road, Llandysul, SA44 4QS
Email
ccllandysul@gmail.com
Web
Twitter
Biography
2 dim hyn sy'n chwarae ar Ddydd Sadwrn trwy'r haf. Gemau cwpan a chyfeillgar yn cael eu chwarae ar ddydd Sul.
Timoedd amrywiol grwpiau oed iau i ddarparu ar gyfer plant ysgol gynradd ac uwchradd. Mae croeso mawr i chwaraewyr newydd.
O ganlyniad i gyfleusterau gwych a safle pictiwresg, mae'r cae yn cael ei ddefnyddio'n gyson ar gyfer gemau rhanbarthol iau a Threialon Cymru.

*************************************

2 senior teams that play on Saturdays throughout the summer. Cup matches and friendly matches played on Sundays.
Various junior age-group teams to cater for primary school and secondary school children. New players always welcome.
Due to excellent facilities and picturesque ground, the field is frequently used to host regional junior matches and Welsh Trial.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page