Pwerdy-Powerhouse

Address
Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, Carmarthenshire, SA44 4AH
Tel
01559364947
Email
post@pwerdypowerhouse.co.uk or vshug.2120@gmail.com
Web
Twitter
Facebook
Biography
Mae'r Pwerdy, sydd erbyn hyn wedi i hadfer fel Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau, yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr. Mae gennym arddangosfeydd celf yn rhedeg drwy'r blwyddyn ac mae gweithdai a dosbarthiadau celf. Mae'r Pwerdy ar gael i logi ystafelloedd.

**************

The community centre is available for hire for events including children's activities, art exhibitions, music events, parties for people of all ages.

The Powerhouse, restored for use as a community and arts centre is run by volunteers. We have art exhibitions running throughout the year and there are workshops and art classes. The Pwerdy-Powerhouse is available to hire.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page