Merched y Wawr Cangen Llandysul

Web
Biography

Cangen Llandysul

Cwrdd yn y Pwerdy, Pont-Tyweli.
Mae’r gangen yn cwrdd ar yr ail nos Iau bob mis am 7.30yh.

Rhaglen 2018
Ysgrifenyddes: Mrs Geralyn Davies 01559 362579.

Medi 13: Elizabeth Jane Corbett: Awdures o Awstralia
Hydref 11: Ymweliad â Jin Talog / Swper yn Plough a Harrow
Tachwedd 8: Carys Jones: Prynhawn Da / Blas ar waith Celf
Rhagfyr 13: Noson Ffilm: Michelle Ann Thomas
Ionawr 11: Noson cwis yng Ngwesty’r Porth (agored i’r cyhoedd)
Chwefror 14: Steffan Jenkins: Hunangofiant
Mawrth 15: Cinio Blynyddol: Gwesty’r Iorwg, Caerfyrddin
Ebrill 11: Arddangosfa o "Facinators" gan Catherine Lisabeth
Mai 9: Mary Wyn, CNE
Mehefin 8fed: Taith.
**************************************************
Mae Merched y Wawr Cangen Llandysul yn cwrdd o fis Medi i fis Mai.
**************************************************
(Group for ladies held in the medium of Welsh).

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page