Merched y Wawr Cangen Llandysul

Web
Biography

Cangen Llandysul

Cwrdd yn y Ffynnon, Llandysul
Mae’r gangen yn cwrdd ar yr ail nos Iau bob mis am 7.30yh.

Ysgrifennydd:Megan Foulkes
E-bost: meganfoulkes@hotmail.com
Ffôn: 01559 362 736

RHAGLEN 22 - 23
Medi 8 - Dafydd Wyn Morgan Ffotograffiaeth gyda'r nôs
Hydref 14 - Dathlu'r Aur
Tachwedd 10 - Hoff tri peth o'r cartref
Rhagfyr 8 - Lowri Davies - anrhegion
Ionawr 13 - Noson cwis yng Ngwesty;r Porth
Chwefror 9 - Ron a Megan - sleidiau Antartica
Mawrth 9 - Taith allan - Pethau Olyv a Llawn Cariad gyda Te prynhawn i ddilyn yn Llety Cynin
Ebrill 13 - Rhisiart Arwel
Mai 11 - Fred Francis - 'Stuck in Peru'
**************************************************
Mae Merched y Wawr Cangen Llandysul yn cwrdd o fis Medi i fis Mai.
**************************************************
(Group for ladies held in the medium of Welsh).

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page