Grwp CYD Llandysul

Tel
01559 371097
Email
cydllandysul@gmail.com
Web
Biography


Mae CYD Llandysul yn ngwrdd ar y 3ydd Nos Fercher yng Ngwesty'r Porth am 7.45yh.

Rydym grwp o Ddysgwyr Gymraeg sydd yn dod at eu gilydd i ymarfer siarad Cymraeg gyda help o bobl sydd yn fwy profiadol a siaradwyr Cymraeg.iaith gyntaf.
Croeso i pawb - dewch i siarad Cymraeg.
*****************************************************
CYD Llandysul meet at the Porth Hotel, Llandysul, every 3rd Wednesday of the month at 7.45pm .

We are a group of Welsh Language learners who come together to practice speaking Cymraeg, with help of more proficient learners and first language Welsh speakers.
Everyone is welcome - come and Siarad Cymraeg.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page