Cylch Cinio

Biography
Ffurfiwyd y Cylch yn 1973 ac erbyn hyn y mae yna rhyw 43 o aelodau lleol o bob alwedigaeth.

Yr ydym yn cwrdd yng ngwesty'r Porth am swper am 7:30 ar y Nos Lun cyntaf o bob mis o mis Hydref hyd mis Mawrth. Ym mis Ebrill yr ydym yn gwahodd ein gwragedd/partneriad i ymuno a ni. Yr ydym yn cael gwr neu gwraig adnabyddus i rhoi anerchiad i ni ym mhob cyfarfod.

Am fanylion pellach cysylltwch a'r Ysgrifennydd sef Martin Griffiths 01559 363620.

Rhoi cyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg mewn awyrgylch Gymreig. Bod yn gyfrwng i hyrwyddo'r Gymraeg fel Cylch o aelodau unigol. Cynorthwyo achosion teilwng a fo'n ceisio cymorth.

This group meets once a month for supper at the Porth Hotel with an invited guest speaker, and is conducted through the medium of Welsh.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page