Croeso i Gerddwyr | Walkers are Welcome

Email
info@dolenteifi.org.uk
Web
Facebook
Biography
Mae Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli yn cynnig rhaglen o deithiau cerdded tywysedig misol yn ogystal a gwybodaeth am deithiau cerdded lleol eraill, yn fyr ac yn fwy heriol. Mae rhai o'r teithiau cerdded hefyd yn arbennig o addas i deuluoedd. Mae pawb yn croeso i ymuno a ni ar y teithiau hyn, ond dylai plant fod yng nghwmni oedolyn.
************************************************************************
Llandysul and Pont-Tyweli Walkers are Welcome offer is a programme of monthly guided walks as well as information on other local walks, both short and more challenging. Some of the walks are also particularly suited to families. Everybody is welcome to join us on these walks, but children should be accompanied by an adult.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page