Clwb Croeso

Biography
Cymdeithas dwy ieithol yw Clwb Croeso wedi ei ffurfio yn 1995 i bersonau sydd dros 55 mewn oedran ac yn byw oddi fewn dalgylch o rhyw bum milltir o Landysul. Y mae cyfarfodydd yn cael ei cynnal yn yng Ngwesty'r Porth, Llandysul ar yr ail dydd Mawrth o mis Medi hyd mis Mai, yn eithro Ionawr. Yn arferol mi fydd siaradwr gwadd yn rhoi anerchiad i'r aelodau.

Am fanylion pellach cysylltwch gyda’r ysgrifennydd Mrs Yvonne Bowen ar 01559 363585 os gwelwch yn dda.

*************

Clwb Croeso is a bilingual society for persons aged 55+ residing with an approximate five mile radius of Llandysul. It was established in 1995 under the auspices of Llandysul and Pont-Tyweli Ymlaen. Meetings are held monthly at the Porth Hotel Llandysul on the second Tuesday from September to May with the exception of January and are usually addressed by a visiting speaker.

For further information please contact the Club Secretary Mrs Yvonne Bowen on 01559 363585.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page