Dolen Teifi Community Transport logoTrafnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi

Sefydlwyd Dolen Teifi  gan wirfoddolwyr o grŵp menter Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf. Ein nod bob amser ydi darparu cludiant cynaliadwy i bobl sy’n byw yn Llandysul a’r ardal gyfagos.
Yr ydym yn awr wedi ehangu ein hardal llogi i grwpiau cymunedol o gymunedau yng Ngheredigion, a Sir Gaerfyrddin.

 
Transport for All but outside the scarlets
Four dolen teifi buses
Dolen Teifi drivers
Gweler y wefan Dolen Teifi am fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth ac sut rydych chi'n gallu gwirfoddoli.
arrow pointing upwards - click to return to the top of the page