Llandysul & Pont-Tyweli

Mae’r cymunedau Llandysul a Phont-Tyweli wrth galon Dyffryn Teifi.  Mae gennym gasgliad gwych o siopau diddorol yn cynnwys, siopau bwyd, caffis, crefftwyr, anrhegion, nwyddau cartref, tecawêa, iechyd, gwallt a harddwch.
Os rydych yn byw ‘ma neu ymweld ‘ma - mae hwn yn lle gwych i archwilio Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

The communities of Llandysul and Pont-Tyweli are at the heart of the Teifi Valley. We have a wonderful collection of shops including, food shops, artisans, crafts, homeware, gifts, cafes,  takeaways, health, hair & beauty.
If you live here or are visiting - this is a great spot to explore Ceredigion, Carmarthenshire and Pembrokeshire.