Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 


Taith Gerdded Gylchol Coedwig Brechfa

Dydd Sadwrn Mai, 25 2024, 10yb

Tua 7.5 milltir. Hawdd
 
Cwrdd am 10yb bws mini yn gadael maes parcio Llandysul i gychwyn y daith (taliadau maes parcio bellach yn weithredol).
neu 10.30am ym maes parcio The Tower (What3Words /////symudodd.cyffroad.taid a SA39 9EJ).
 
Mae croeso i gŵn ar dennyn ar y daith gerdded ond nid ar y bws mini. Mae lleoedd parcio yn gyfyngedig ym maes parcio’r Tŵr ond mae mannau parcio eraill ar gael gerllaw.
 
Mae llawer o'r daith gerdded ar draciau a gynhelir gan goedwigaeth, ond efallai bod rhai darnau hir sy'n wlyb. Mae yna rai rhannau serth hefyd ond bydd yna arhosfan lluniaeth.
 
Dewch â byrbrydau/cinio, dŵr, esgidiau cerdded/esgidiau a siaced  sy’n dal dŵr. Dewch â byrbrydau/cinio, dŵr, sgidiau cerdded sy’n dal dŵr a dillad addas ar gyfer y tywydd.
 
Cost £5 gyda bws mini, fesul oedolyn, Cerdded yn unig £3 i oedolion. Plant dan 16 am ddim.

I archebu lle ar y bws ag am fwy o fanylion am y daith gerdded Ffoniwch / Phone Andy a Caroline Sadler  07436 058244  Neu e-bostiwch / Or email: info@dolenteifi.org.uk.
 


Dydd Sul, Gorffennaf 14eg 2024

We will walking and stewarding the Mad Hatters Walk for Parkinson's from Y Porth to Y Porth.  A fun, organised, guided walk in support of Newcastle Emlyn and Tivyside Parkinson's Support Group and Parkinson's UK Cymru.
Madhatters Walk for Parkinsons poster

Dyddiadau ar gyfer Teithiau Cerdded nesaf:

Ebrill:  I'w gadarnhau
Mai, Dydd Sadwrn 25ain - taith i gael ei gadarnhau
Mehdefin: i gael ei gadarnhau
Awst, Nos Wener 7fed: taith i gael ei gadarnhau
Penwythnos Cerdded: MEDI Dydd Gwener 20ain, Dydd Sadwrn 21ain, a Dydd Sul 22ain 2024

Dilyn o dolen am wybodaeth am Y Cod Cefn Gwlad: cyngor i’r rhai sy’n ymweld â chefn gwlad

Lluniau o'r Cylchdaith Pont Alltcafan –  Bangor Teifi, Hydref 2022

Diolch am eich cefnogaeth. 

Gwybodaeth

  • Os ydych chi'n teimlo'n sâl, peidiwch â dod, ond rhowch wybod i'r arweinydd cerdded nad ydych yn dod.
  • Cewch wybod mwy am COVID-19 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
  • Gall arweinwyr cerdded wrthod derbyn unrhyw gerddwyr yr ystyrir eu bod heb ddigon o gyfarpar.
  • Gall y rhaglen newid mewn amgylchiadau nas rhagwelwyd.
  • Cynghorir cyfranogwyr i drefnu eu hymyswiriant eu hunain i dalu am unrhyw golled, difrod, damwain neu anaf i bobl neu eu heiddo, gan na all Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen dderbyn cyfrifoldeb.
  • A fyddech cystal â chario cerdyn  "Rhag ofn y bydd  argyfwng" ar bob taith gerdded.

  •  
    arrow pointing upwards - click to return to the top of the page