Ymddiriedolaeth Afonydd Teifi | Teifi Rivers Trust

Web
Biography
- yn gofalu am amgylchedd Dyffryn Teifi

Mae ein gwirfoddolwyr a'n cefnogwyr yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth er mwyn diogelu, adfer a harddu amgylchfyd y dwr a chynfinoedd cysylltiedig. Bydd y gwaith hwn yn dod a manteision hir-dymor i fywyd gwyllt a thrigolion Dyffryn Teifi, gan gyfrannu at:
Adfer cynefinoedd glannau afonydd a dyfroedd
diogelu a gwarchod planhigion ac anifeiliaid
cefnogi addysg amgylcheddol

****************************************

- caring for the Teifi Valley environment

Our volunteers and supporters are committed to working in partnership to conserve, restore and enhance the water environment and associated habitats. This work will bring lasting benefits to wildlife and to the people of the Teifi Valley and will contribute to:
restoring riparian and water habitats
protecting and conserving plants and animals
supporting environment eductation.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page