Trafnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi | Dolen Teifi Community Transport

Address
Llandysul and Pont-Tyweli Ymlaen Cyf, Yr Hen Swyddfa Bost, Heol Newydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 4OJ
Tel
0845 686 1973
Email
info@dolenteifi.org.uk
Web
Biography
Rydym yn llogi ein bysiau I grwpiau cymunedol o gymunedau yn seiliedig ar hyd Dyfrryn Teifi o Gastell Newydd Emlyn i Lanybydder. Gyrrwyd gan wirfoddolwyr. Hoffwch chi gwyrfoddoli? Cysylltwch gyda ni.

*********

We hire our buses to community groups from communities based along the Teifi Valley from Newcastle Emlyn to Llanybydder. Driven by volunteers. Would you like to be a volunteer driver? Please contact us.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page