Llandysul Angling Association

Address
Room 101, The Porth Hotel, Church Street, Llandysul, Ceredigion, SA44 4QS
Web
Biography
30 milltir o Eog, Brithyll a Physgota Brithyll Du ar Afon fwyaf Cynhyrchiol a Golygfaol Cymru.
Sylfaenwyd yn 1948, mae Cymdeithas Bysgota Llandysul berchen dros 23 milltir o bysgota ar Afon Teifi ac yn rhentu saith milltir arall. Ceir nifer cyfyngedig o leoedd gwag bob blwyddyn, ac mae'r rhain ar gael i bysgotwyr cyfrifol o Gymru, mannau eraill yn y DU ac i rai o wledydd tymor ond yn amodol ar Cyntaf i'r felin caiff falu. Mae aelodaeth ar agor i bawb yn gyfartal ble bynnag mae'r bobl yn byw; yn arbennig, rydym yn ymdrechu i gynorthwyo pobl anabl a physgotwyr ifanc, ac mae ffioedd aelodaeth arbennig rhatach ar gael iddynt.
Mae trwyddedau ar gael i ymwelwyr trwy'r tymor, a hefyd nifer cyfyngedig o drwyddedau diwrnod hyd at ddiwedd Awst. Mae trefniadau arbennig ar gael i gynorthwyo pysgotwyr eiddil neu anabl i fwynhau'r lleoedd pysgota sydd yn hawdd mynd atynt ar Afon Teifi.

*********************************

30 miles of Salmon, Trout and Sea Trout Fishing on Wales' Most Productive and Scenic River
Founded in 1948, Llandysul Angling Association owns over 23 miles of fishing on the River Teifi and leases a further seven miles. Every year there are a limited number of vacancies, and these are available to responsible anglers from Wales, elsewhere in the UK and overseas on a strict "first-come, first-served" basis. Membership is open to all on an equal basis irrespective of where people live; in particular we strive to help disabled people and young anglers, for whom special concessionary membership fees apply.
Weekly permits are available for visitors throughout the season, as are a limited number of day permits up to the end of August. There are special arrangements to help infirm or disabled anglers enjoy the most accessible of our beautiful fisheries on the River Teifi.
Contact us for Visitor Permits or to join.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page