Brodwaith Tysul Embroidery

Proprietor
Abby Reid
Mobile
07983 973462
Email
brodwaithtysulembroidery@gmail.com
Facebook
Biography
Yn creu dyluniadau personol trwy defnyddio dillad o ffynhonellau moesegol am bob achlysur.
Dosbarthwr swyddogol o wisg ysgol Ysgol Bro Teifi.

Creating personalised designs using ethically sourced garments for every occasion.
Official supplier of Ysgol Bro Teifi school uniform.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page