Christmas Fair Organisers' Meeting

19/06/2024

Ffair Nadolig LlandysulCyfarfod i drafod Ffair Nadolig Llandysul a'r cylch yn Gwesty'r Porth Nos Fercher Mehefin 19th am 7.30yh
Meeting to discuss the 2024 Llandysul Christmas Fair at the Porth Hotel Wednesday 19th June at 7.30pm

Dewch a'ch syniadau/ Bring your ideas.

Email:
events@llandysul-ponttyweli.co.uk
 


arrow pointing upwards - click to return to the top of the page