Cystadleuaeth Yr Ardd

31/05/2021

Ni angen ich help!!!
Ydych chi’n greadigol??
Mae angen Logo a Masgot arnom!
A'i chi yw’r person i ddylunio'r rhain??
Prosiect newydd cyffrous yw Yr Ardd, a’i bwrpas yw creu ardal gymunedol groesawgar a saff, lle gallwn ddod at ein gilydd i dyfu pob math oblanhigion ac i gymdeithasu yn yr awyr agored yn ardal Llandysul a Phontweli.

Bydd gweithgareddau Yr Ardd yn caeleu harwain gan aelodau Yr Ardd, ac yn cwmpasu pob math o bethau fel trin athrafod bwyd, lles a iechyd, celf a sgiliaucreadigol a mwy...

Gwobr £50 Noddwyd gan - The Solutions Factory
Dyddiad cau: 31/05/2021
 
Danfonwch at yrardd@gmail.com

Prosiect Gardd Gymunedol newydd a chyffrous yw Yr Ardd.

Ei bwrpas yw creu ardal gymunedol groesawgar a saff, lle gallwn ddod at ein gilydd i dyfu pob math o blanhigion ac i gymdeithasu yn yr awyr agored yn 'Pont-Tyweli', Llandysul.
Bydd gweithgareddau Yr Ardd yn cael eu harwain gan aelodau Yr Ardd,ac yn cwmpasu pob math o bethau fel trin a thrafod bwyd, lles ac iechyd, celf a sgiliau creadigol a mwy.
Beth am ymuno gyda ni ar yr antur yma??
Fel i ddod yn aelod –
Cysylltwch gyda phwyllgor Yr Ardd drwy
e-bost - yrardd@gmail.com
Facebook - ‘'yrardd1’ neu Instagram - ‘yrardd_llandysul’
 
 

 arrow pointing upwards - click to return to the top of the page