Clwb Garddio Yr Ardd

12/03/2022

Cyfle i blannu a thyfu llysiau, ffrwythau a blodau.
Ail ddydd Sadwrn bob mis, 11yb – 1yp.
(Yn ddibynnol ar dywydd).
Yr Ardd, Pont-Tyweli
£1 oedolyn + 50c plentyn.
Croeso i bawb; unigolion a teuluoedd (angen oedolyn yn bresennol gyda phlant a phobl ifanc o dan 18 oed).
I gofrestru: llinos.hallgarth@ceredigion.gov.uk neu ymholiad@mgsg.cymruarrow pointing upwards - click to return to the top of the page