English

Links for walking

Ramblers

Tregaron Walkers are Welcome

Cilgerran Walkers are Welcome

Cerddwyr Cylch Teifi

Llanpumsaint Walking Club

Ceredigion County Council - Tourism

Carmarthenshire County Council - Tourism

Countryside Council for Wales

Traveline Cymru - for public transport information

Bwcabus - connecting the Teifi Valley (you need to prebook this service)

Teifi Valley Holidays

 

The Llandysul and Pont Tyweli website cannot be held responsible for external websites.

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion