English

ZDL Chinese Kickboxing

Poster for Kickboxing at Calon Tysul

Wednesday from 7-9pm at Calon Teifi (Llandysul Lesiure Centre).

Ages 10+ to adult. All Levels welcome from beginners and upwards.

Contact Dan Cooke on 07540 724978

 
Back
Banner
Banner
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion