English

Llandysul Aqua Centre

Heol Llyn-y-Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HB

Telephone: 01559 362548 / Fax: 01559 362916

Go to the Website for up to date timetable: http://www.aquacentrellandysul.co.uk/

Like the Aqua Centre on FacebookLike us on Facebook!

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion