English

Llandysul Football Club

Llandysul have seven football teams. The two senior teams being in the Ceredigion League, the other teams being the under 9, under 11, under 13 under 16 and the youth team are all in the Mini Minor Ceredigion League. Training takes place every week at the leisure centre or on the park in Llandysul.

For more information see: http://www.clubwebsite.co.uk/llandysulfc/

 
Back
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion