English
Diary
Events Calendar Print EMAIL help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Our big NHS Change
Monday 18 June 2018, 14:00 - 19:00
  Hits : 20

NHS drop in session

Mae ein meddygon, nyrsys a
therapyddion eisiau siarad â chi a
chlywed eich barn ar ein cynigion i “Drawsnewid ein gwasanaeth iechyd” yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.
Bydd rhain yn ddigwyddiadau
anffurfiol.
Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng 2pm a 7pm i ddarganfod mwy.
Dyma eich cyfle chi i ddweud eich dweud neu i rannu syniadau newydd â ni.
Neuadd Tysul,
Llandysul
SA44 4HS
18 Mehefin 2018
2pm—7pm
Am fwy o wybodaeth ewch i
www.bihyweldda.wales.nhs.uk/TrawsnewidHdd
neu ffoniwch 01554 899 056
 
 
Our doctors, nurses and therapists want to talk to you about “Our big NHS Change” proposals for
Carmarthenshire, Ceredigion and
Pembrokeshire and listen to your views.
These are informal Drop In Events. Please come along at any time between 2pm and 7pm to find out more.
This is your opportunity to tell us what you think or give us new ideas.
Tysul Hall,
Llandysul
SA44 4HS
18 June 2018
2pm—7pm
 
For more information go to
www.hywelddahb.wales.nhs.uk/Hddchange
or call 01554 899 056
Location Neuadd Tysul Hall

Back

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion