English
Diary
Events Calendar Print EMAIL help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Calon Tysul
Friday 02 March 2018, 19:00
  Hits : 141

Cyfarfod Cyhoeddus Calon Tysul Public Meeting

Rhowch eich syniadau! Dyn ni eisiau clywed eich barn fel trigolion Llandysul - pa fath o weithgareddau dyle ni gynnal yng Nghalon Tysul?
Hefyd dewch i glywed ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol - mae cynlluniau cyffrous ar y gweill.

Come and share your ideas! We want to hear your views as Llandysul residents - what kind of activities should we offer at Calon Tysul?
You can also come and hear our vision for the future - some exciting plans are being developed.

 

http://www.aquacentrellandysul.co.uk/

01559 362548 - post@calontysul.cymru

Location Calon Tysul

Back

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion