English
Diary
Events Calendar Print EMAIL help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Adfywio: Llandysul
Thursday 01 February 2018, 19:30
  Hits : 405

Adfywio poster

Yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd gan Ben Lake AS ac Elin Jones AC ar 3 Tachwedd ynghylch adfywio tref Llandysul, gallaf gadarnhau y bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar nos Iau, 1 Chwefror, am 7.30 o'r gloch yng Ngwesty'r Porth.
 
Yn ogystal â chael diweddariad gan yr aelodau etholedig am bwyntiau gweithredu’r cyfarfod diwethaf, byddwn hefyd yn troi ein golygon at gynlluniau arfaethedig ar gyfer y dref dros y misoedd nesaf. 
 
Gan obeithio y byddwch yn medru bod yn bresennol - gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.
 
Following the public meeting held by Ben Lake MP and Elin Jones AM on 3 November about the regeneration of Llandysul, I can confirm that the next public meeting will be held on Thursday, 1 February at 7.30pm in the Porth Hotel.
 
We will be looking at the action points agreed in the last meeting and receiving updates from elected members. We shall also look in greater detail at a few proposed initiatives for the town.
 
We hope that you’ll be able to join us once again - together we can make a difference.
 
Many thanks.
 
Cofion cynnes,
Carys Mai

01570 940333

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Location Gwesty'r Porth Hotel

Back

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion