English
Diary
Events Calendar Print EMAIL help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
CYLCH CINIO
Monday 01 February 2016, 19:30
  Hits : 1533
Yr ydym yn cwrdd yng ngwesty'r Porth am swper am 7:30 ar y Nos Lun cyntaf o bob mis o mis Hydref hyd mis Mawrth. Ym mis Ebrill yr ydym yn gwahodd ein gwragedd/partneriad i ymuno a ni. Yr ydym yn cael gwr neu gwraig adnabyddus i rhoi anerchiad i ni ym mhob cyfarfod.
Am fanylion pellach cysylltwch a'r Ysgrifennydd sef Richard Davies 01559362263
Rhoi cyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg mewn awyrgylch Gymreig. Bod yn gyfrwng i hyrwyddo'r Gymraeg fel Cylch o aelodau unigol. Cynorthwyo achosion teilwng a fo'n ceisio cymorth.
Location Gwesty'r Porth Hotel

Back

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion