English
Diary
Events Calendar Print EMAIL help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
PROTEST!!
Monday 08 February 2016, 08:45
  Hits : 164

Ymuno â'n Protest!

Dydd Llun 8fed Chwefror, 9.30yb


Mae cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol wedi ei drefnu yn Siambr y Cyngor, ym Mhenmorfa Aberaeron, SA46 0PA.

Bydd aelodau'r Pwyllgor yn trafod dyfodol y Llyfrgell Llandysul ac yn gwneud eu hargymhelliad i'r Cabinet.

Cwrdd  ym mynedfa adeilad y cyngor am 8.45yb er mwyn cynnal protest dawel yn erbyn cau Llyfrgell Llandysul fel y bydd y cynghorwyr yn cyrraedd y cyfarfod.

Mae'r Cyfarfod yn agor i'r cyhoedd, dydy'r Agenda a'r adroddiadau eraill ddim ar gael eto.


Please join our Protest!

Monday 8th February, 9.30am

A special meeting of the Corporate Resources Overview and Scrutiny Committee will be held at in the Council Chamber, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA.

Members of the Committee will discuss the future of Llandysul Library and make their recommendation to Cabinet. 

Meet at the entrance to  Council building at 8.45am to peaceably protest at the proposed closure of Llandysul Library, as Councillors enter the building. 

The meeting is open to the public, the Agenda and other reports are not available yet.

 

 

Location Ceredigion County Council Offices, Penmorfa, Aberaeron

Back

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion