English
Diary
Events Calendar Print EMAIL help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
PROTEST!!
Tuesday 02 February 2016, 09:00
  Hits : 183

Ymuno â'n Protest!


Dydd Mawrth 2il Chwefror, 10yb
Bydd  cyfarfod o gabinet y cyngor yn cael ei gynnal yn Siambr Neuadd Y Cyngor ym Mhenmorfa Aberaeron, SA46 0PA.

Ein bwriad yw cyfarfod  ym mynedfa adeilad y  cyngor am 9yb er mwyn cynnal protest dawel yn erbyn cau Llyfrgell Llandysul fel y bydd y cynghorwyr yn cyrraedd y cyfarfod.

Ni fydd dyfodol y llyfrgell yn cael ei drafod yn y cyfarfod hwn, gan fod y Pwyllgor Craffu wedi gofyn am fwy o wybodaeth (gweler cwrdd 22/01/16), fodd bynnag, bydd ein presenoldeb eu hatgoffa nad yw cau Llyfrgell Llandysul yn dderbyniol.

Mae'r Cyfarfod yn agor i'r cyhoedd, dyma'r dolen i'r Agenda a'r adroddiadau eraill.


Please join our Protest!


Tuesday 2nd February, 10am
There is a meeting of the Cabinet at Council Chamber, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA.

It is our intention to meet at the entrance to  Council building at 9am to peaceably protest at the proposed closure of Llandysul Library, as Councillors enter the building. 

The future of the library will not be discussed at this meeting, as the Scrutiny Committee have asked for more information (see meeting 22/01/16), however our presence will remind them that closing Llandysul Library is not acceptable

The meeting is open to the public, the Agenda and other reports can be found at this link.

 

Location Ceredigion County Council Offices, Penmorfa, Aberaeron

Back

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion