English
Diary
Events Calendar Print EMAIL help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
PROTEST!!
Friday 22 January 2016, 09:30
  Hits : 133

Dewch i gefnogi Lyfyrgell Llandysul 


Dydd Gwener 22ail Ionawr, 9.30yb

Mae Pwyllgor Arbennig Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol am 9.30 ar ddydd Gwener 22/1/16 ac maent yn trafod 'Ail-Gynllunio'r Llfyrgelloedd Cyhoeddus'

Dewch heibio i ddangos eich cefnogaeth i Lyfyrgell Llandysul ac i wrando ar y trafodaeth yn Siambr y Cyngor ym Mhenmorfa, Aberaeron, SA46 0PA.


Come along to support Llandysul Library 
 

 

Friday 22nd January, 9.30am

There's a special meeting of the Special Corporate Resources Overview and Scrutiny
Committee at 9.30am on Friday the 22/1/16.

Come along to support Llandysul library and listen to the discussion in the Council chamber at Ceredigion County Offices, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA.

Links to:
Agenda
Report

Location Ceredigion County Council Offices, Penmorfa, Aberaeron

Back

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion