English

JAMES, JONES & SON & FRANCIS

Probates, wills & estates, conveyancing, divorce, litigation. HIP provider, LEXCEL accredited.

12 Lincoln Street

Llandysul

Ceredigion

SA44 4BA

 

Telephone: 01559 362224 or 362744

Fax: 01559 362021

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion