English

Gwesty'r PORTH Hotel

Hotel offering accommodation, restaurant, bar, function room.

Church Street

Llandysul

Ceredigion

SA44 4SQ

Telephone: 01559 362202

Website: www.porthhotel.co.uk

 

Nadolig 2017 - Christmas 2017

(click on the photos to enlarge).

Christmas Party Night offer

 

Christmas Party Menu

 

Christmas Lunch menu at the Porth

 

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion