English

APPLIANCE WALES

Description: Appliance Retail and Repairs

Unit 1
New Road
Llandysul
Ceredigion
SA44 4QJ

Telephone: 01559 363900
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: http://appliancewales.co.uk This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion