English

MELIN Y DERW - Bespoke furniture

Melin-y-Derw creates exceptional bespoke furniture for every room in the home and office.

http://www.melin-y-derw.com

/E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Tel: 01559 362 322

Melin-y-Derw
Derw Mill,
Pentrecwrt,
Llandysul,
Carmarthenshire,
SA44 5DB
 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion