English

NANT GWYN FAEN ORGANIC FARM SHOP

Sell local and organic produce, supporting local farmers and producers.Nant Gwyn Faen Organic Farm Shop

 

Penrhiwllan Road

Croeslan

Llandysul

Ceredigion

SA44 4SR

 

Telephone: 01239 851 914

Website: www.organicfarmwales.co.uk

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion