English

Forward Fair 21 May 2016

Bydd Gŵyl Ymlaen eleni yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 21 Mai 2016 ym Mharc Goffa Llandysul.

Gan adeiladu ar ein digwyddiadau blaenorol byddwn yn ychwanegu sgyrsiau ac arddangosfeydd am fyw yn fwy gwyrdd, chynaliadwy a fforddiadwy yng nghefn gwlad, bydd hefyd stondinau bwyd a chrefftau, arddangosfeydd cefn gwlad yn y cylch canol a gwelir hen beiriannau o`r oes a fu  o gwmpas y cae. Rhowch y  dyddiad yn eich dyddiadur!
 
 
 
 
 

This year the Forward Fair will take place on Saturday 21 May 2016 in Llandysul Memorial Park.

Building on our previous events we will be adding talks and demonstration about green, sustainable, affordable living in the countryside, plus there will be food and craft stalls, countryside demonstrations in the centre ring and around the field, plus lots of vintage vehicles. Make a date for your diary!

what to see at this year's Tysul Country Fair - the Runner Pack 

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion