English

THE LUNCHBOX

Description: All day breakfasts, meals & snacks. Eat in or take away.

High Street
Llandysul
Ceredigion
SA44 4DE

Telephone: 01559 362345
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion