English

Y Garthen

Mae'r Garthen bapur bro dyffryn Teifi.

Mae'n cwmpasu trefi Castell Newydd Emlyn ac Aberteifi yn ogystal â phentrefi prydferth megis Cenarth. Mae'r fro yn frith o chwedlau a hanesion diddorol, ac mae amryw o chwedlau'r Mabinogion wedi eu lleoli yn yr ardal hon.

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion