English

GWASG GOMER

Printers and Publishers

Wales's largest independent publisher. Publishing books about Wales, in Welsh and in English. They publish over 120 new titles every year, for children and adults, in both languages.

Parc Menter
Llandysul
SA44 4JL

Tel: 01559 362371

Web: www.gomer.co.uk 

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion