English

CYLCH CINIO

Ffurfiwyd y Cylch yn 1973 ac erbyn hyn y mae yna rhyw 43 o aelodau lleol o bob alwedigaeth.
 
Yr ydym yn cwrdd yng ngwesty'r Porth am swper am 7:30 ar y Nos Lun cyntaf o bob mis o mis Hydref hyd mis Mawrth. Ym mis Ebrill yr ydym yn gwahodd ein gwragedd/partneriad i ymuno a ni. Yr ydym yn cael gwr neu gwraig adnabyddus i rhoi anerchiad i ni ym mhob cyfarfod.
 
Am fanylion pellach cysylltwch a'r Ysgrifennydd sef Martin Griffiths 01559 363620.
 
Rhoi cyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg mewn awyrgylch Gymreig. Bod yn gyfrwng i hyrwyddo'r Gymraeg fel Cylch o aelodau unigol. Cynorthwyo achosion teilwng a fo'n ceisio cymorth.
 
 
 
 
This group meets once a month for supper at the Porth Hotel with an invited guest speaker,  and is conducted through the medium of Welsh.
 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion