English

Llandysul Christmas Fair 2018

Dydd Gwener 30ain o Dachwedd

Dewch i ymuno yn yr hwyl yn Ffair Nadolig Llandysul 


Cynhyrchwyr bwyd a chrefftau

Os am ragor o fanylion gellir cysylltu â Ann Jones yn swyddfa Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen ar 01559362403 neu ar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Digwyddiad cymunedol yw hwn, a gynhelir gan Landysul a Phont-Tyweli Ymlaen, gyda gwirfoddolwyr.

 Os rydych eisiau helpu, cysylltu â Ann Jones yn swyddfa Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen ar 01559362403 neu ar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Friday 30th November 2018

Come and join the fun at the Llandysul Christmas Fair.


This is a community event, run by Llandysul and Pont-Tyweli Ymlaen, with the help of volunteers.

If you would like to help please contact Ann Jones at the Llandysul and Pont-Tyweli Ymlaen office on 01559362403 or email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Stallholders

Costs and locations to be decided but if you want to note your intereste please contact Ann Jones at the Llandysul and Pont-Tyweli Ymlaen office on 01559362403 or email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


 

 

 

 

 

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion