English

Carnifal Llandysul & Pont-Tyweli Carnival

Llandysul & Pont-Tyweli Carnival 2012

Dydd Sadwrn Gorffennaf 7fed 2018 | Saturday July 7th 2018


 

Swyddogion / Officials:

Cadeirydd / Chairperson: Meinir Davies - 07800 639193

Ysgrifennydd / Secretary: Beth Davies – 07901 716957

Trysorydd / Treasurer: Menna Davies – 07815 740132

 

 

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion