Cymraeg

Ynni Dwr Llandysul a Phont-Tyweli

Llandysul & Pont-Tyweli were first powered by electricity generated by hydro-power from the river Teifi from the 1920s. There were 3 generators at the Power House in Pont-Tyweli generating up to 100kW of power. This fell into disuse when the national grid reached the area in the 1940s.

Now that fossils fuels are so much more expensive and damaging to the environment and investment in renewable energy is growing, this is the ideal time to re-instate a hydro-power scheme on the river Teifi to benefit the communities of Llandysul & Pont-Tyweli and reduce climate change.

We have investigated the feasibility of Archimedes screws, Hydro Electric Barrels and Gravitational Water Vortexes.

These findings were presented at a public meeting on 25th November 2013. The response was extremely positive.

Since then we have prepared detailed applications for a Gravitational Water Vortex system and discussed with Natural Reources Wales. This is an exciting new technology not used yet in the UK. It has the potential for providing hydro power without the associated problems of disruption to fish and other river life, and sediment flow. So it could be widely adopted by communities across Wales with the potential to generate up to 50% of Wales' entire electricity requirements. We are working with Natural Resources Wales to prove that the system has no significant negative effects on fish migration and sediment flow even in special conservation sites.

Please register your support below. Or if you have any objections we would like to hear them so that we can address any concerns.

Documents are available below.

Meeting with Natural Resources Wales and Elin Jones 9th February 2015 - Slides

Meeting with Natural Resources Wales and Elin Jones 9th February 2015 - Commentary

Pre Application Proposal to Natural Resources Wales 10th September 2014

Reply from Natural Resources Wales 16th October 2014

Response back to Natural Resources Wales 17th October 2014

Site Location Proposal 21 March 2014

Slides for presentation for public meeting on 25th November 2013 including ideas for Hydro Electric Barrel and Gravitational Water Vortex

Commentary for public meeting on 25th November 2013 including ideas for Hydro Electric Barrel and Gravitational Water Vortex

MannPower Feasibility Study concentrating on Archimedes Screws 2013

MannPower Feasibility Study - Analysis Documents 2013

Welsh Government nature Funding Request for Ideas


A oes gennych unrhyw gwestiynau?

A oes gennych unrhyw wrthwynebiad?

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych . Ni allwn gymryd y cynllun hwn yn ei flaen ,os nad oes gennym gefnogaeth gan y gymuned felly, cofrestrwch gerllaw: 

Eich Enw
Eich Cyfeiriad E-bost

Eich Cyfeiriad Post

Eich Rhif Ffôn

Eich sylwadau / cwestiynau / gwrthwynebiadau

A fyddech yn cefnogi cynllun ynni dŵr cymunedol ar yr afon Teifi ?  Bydda  Na fydda  Heb benderfynu 

Os oes gennych ddiddordeb mewn buddsoddi yn y cynllun, 

nodwch y swm  y byddwch am i fuddsoddi yma * 

£

* Yn dibynnu ar y cynllun a ddewiswyd gall yr elw ar fuddsoddiad fod rhwng 3 % a 11 % y flwyddyn  am o leiaf 50 mlynedd . Fodd bynnag, mae llawer o fanylion i weithio allan cyn y gall unrhyw arwydd pendant  cael ei roi ac nid yw hyn yn cael ei warantu . Ni does rhaid  i chi fuddsoddi , ond byddai'n ddefnyddiol iawn i ni i fesur lefel ddisgwyliedig o fuddsoddiad efallai y byddwn yn gallu cynhyrchu cyn bwrw ymlaen â phrosiect . Nid oes uchafswm nac isafswm lefel o fuddsoddiad. Mae’r buddsoddi yn agored i bawb. Fodd bynnag, os yw'r cynllun dros - danysgrifio , rhoddir blaenoriaeth i drigolion yn Llandysul a Phont Tyweli - a'r ardaloedd cyfagos . Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw'n gyfrinachol a dim ond at ddibenion gweinyddu'r cynllun.

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion