Cymraeg

Rhaglen Cerdded

Taith gerdded heibio Plas Bronwydd

Dydd Sadwrn 18fedTachwedd

Yn gadael maes parcio Llandysul am 1.30yp ar bws Dolen Teifi.

 

Gan ddechrau o Eglwys Llangynllo, drwy'r coetir a'r Cymoedd rhwng Coedybryn a Aberbanc – ceir rhai llethrau serth. Bydd y daith ar lwybrau cyhoeddus a hefyd ar dir preifat.  Dychwelyd i Landysul mewn pryd ar gyfer swper cynnar yng Ngwesty'r Porth. 

Tua 4½ milltir, caniatáu 2½ awr i gerdded.

Mae croeso i gŵn ar dennyn ar y daith gerdded ond nidar y bws.

Gall cŵn a pherchnogion parcio yn y lle parcio ar ben y lôn i Eglwys Llangynllo am 1.45yp.Mae'r daith gerdded yn gorffen ym Mhenrhiwllan a bydd angen i chi wneud eich trefniadau eich hun i gasglu'ch car.

 

Oedolion £2.50 cerdded a bws neu £2 am gerdded  yn unig. Plant o dan 16  yn rhad ac am ddim

Cysylltu gyda Lisa am fanylion: 01559 362143.

 

 

 
Yn ôl

This Weather Widget is provided by the Met Office

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion