Cymraeg

Rhaglen Cerdded

Taith gerdded Prengwyn - Coed y Foel

Dydd Sadwrn 24thChwefror, 10yb

Parcio yn Nhafarn Gwarcefel, Prengwyn.

Cylchdaith o tua 5 milltir.  Taith fydd yn bennaf ar lwybrau troed a gallai fod yn fwdlyd.

Bydd yn croesi'r caeau i Gwm Gwenffrwd, gollwng i lawr i Coed Cadw Coed y Foel. Wedyn mynd gorifyny gyda golygfeydd ardderchog ar draws Dyffryn Teifi. Byddwn yn mynd heibio Penrhiw,  tuag at Bryngolau, ac yna mynd i`r chwith ar y llwybr yn ôl i Prengwyn.  Croeso i Gŵn ar dennyn.

 

Ffoniwch Tom os ydych yn bwriadu dod - 01559 363200. Opsiwn i fynd am fwyd i Dafarn  Gwarcefel wedyn.

Oedolion £2. Plant o dan 16  yn rhad ac am ddim


Rhaglen 2018

Mawrth 24

Ebrill 21

Mai 26

Mehefin 23 

Gorffennaf ??

Awst 3 neu 4 neu 5 (Gwyl yr Afon gyda' Padders) 

Medi 28 - 30 Gwyl Gerddedd Llandysul a Pont-Tyweli

Hydref 20 

Tachwedd 24

Rhagfyr 29 

 

 

 
Yn ôl

This Weather Widget is provided by the Met Office

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion