Cymraeg

Penwythnos Garddio Llandysul 2018

Dydd Gwener 16, Dydd Sadwrn 17, Dydd Sul 18 Chwefror 2018.

10yb-5yh yn Neuadd Tysul, Llandysul, SA44 4QJ

MYNEDIAD AM DDIM

 

Llandysul Gardening Weekend flowersARDDANGOSIAD LLWYFAN

 

Bydd Farmyard Nurseries, enillydd gwobr aur RHS Llandysul, unwaith eto yn trawsnewid y llwyfan gydag arddangosfa ryfeddol iâch ysbrydoli am y flwyddyn sydd i ddod.

 

STONDINAU

 

Ceir stondinau amrywiol sy' gysylltiedig a'r ardd gan gynnwys primulas, hellebores, planhigion llysieuol, llwyni, cennyn pedr a bylbiau gaeaf eraill. Ar yr ochr fwytadwy, bydd tato a pherlysiau ar gael er mwyn i chi ddechrau'n gynnar ar eich gardd lysiau. Anrhegion yn ymwneud ac ardd, lluniau, dodrefn gardd gan gynnwys bocsys adar a bordydd adar. Cymdeithasau garddio/planhigion, diwrnodau allan i erddi lleol a llawer mwy.

Dydd Gwener 16eg

10.40yb: Richard Bramley: ‘Hellebores’.  Canllaw i`r rhyfeddodau gaeafol hyn yn llawn gwybodaeth a difyrwch.

1.00yp: Brinley Watkins: ‘Tyfu llysiau ychydig bach yn wahanol’ Tyfu mewn gwelyau, cynwysyddion a dewisiadau eraill.

3.15yp: Roddy Milne:  ‘Glaswelltau addurnol’. Lliw yn yr ardd drwy gydol y tymhorau.

Dydd Sadwrn 17eg

10.40yb: Will Ritchie: ‘Rôl Gerddi Botaneg'. Trafodaeth am y gwaith ar y cyd a nodau y  Gerddi Botaneg drwyr byd.

1.00yp: Gareth Davies: ‘Tyfu mewn cynwysyddion’ Sut i greu lliw yr haf. Pa compost, gwahanol arddulliau a potiau a mwy, yn ei arddull unigryw, llawn gwybodaeth.

3.15yp: Richard Bramley: ‘Hellebores’. Sut ddaeth y feithrinfa yn ar eu traws? Beth wnaethom gyda hwy? O ble y daethant? Beth am y rhywogaethau? Sgwrs wahanol nad ydym fel arfer yn siarad amdano.

Dydd Sul 18fed

10.40: Joseph Atkin: ‘Casglu planhigion coediog yn Aberglasni'.  Sut ddefnyddir llwyni a choed yn yr ardd, ymestyn y tymor au cymysgu â phlanhigion mewn bwthyn bwthyn.

1.00yp: Malcolm Berry: ‘Tyfu llysiau naturiol’ I gynnwys aml-gnwd, gweithio gyda`r lleuad,  planhigion aberthol,  ac arbed hadau.

3.15yp: Becky Hill, Cilshafe, Dylunio Gerddi: ‘Perlysiau ar gyfer y gegin'.  Sut i ddefnyddio perlysiau i greu campweithiau coginiol.

 

 

 

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion